İribuynuzlu


Prior Leasing heyvandarlığa maraq göstərən və bu sahə ilə məşğul olan fermerlər üçün müxtəlif  ölkələrdən gətirilmiş iri və xırda buynuzlu cins damazlıq heyvanlar təklif edir. Heyvanları əldə etmək üçün lizinq şərtlərimiz aşağıdakılardır:

  • AKİA tərəfindən dövlət güzəşti - 60%-dək 
  • İlkin ödəniş - 25%-dən başlayaraq
  • İllik faiz dərəcəsi - 7%
  • Lizinq məbləği - 15%

Heyvanlarda yüksək məhsuldarlıq göstəricilərinə nail olmaq üçün saxlama şəraiti ilə bağlı minimal tələblər aşağıdakılardır:

  • Heyvanlar saxlanılan ərazidə tavanın hündürlüyü 3 metrdən az olmamalıdır
  • Gəzinti sahəsi hər baş ana mal üçün 6 m2, boğaz inəklər üçün isə 8 m2 olmalıdır
  • Döşəmə sahəsi (yataq yeri): 1 baş üçün – 2.0-2.3 m2
  • İşıqlandırma (pəncərənin şüşə sahəsinin tövlənin daxili sahəsinə nisbəti) – 1,10:1,20
  • Hava axını - yaxşı (3 m/san), qənaətbəxş (5-8 m/san), qeyri-qənaətbəxş (8 m/san dən yuxarı 3 m/san-dən aşağı)
  • Tövlənin girişində və çıxışında, dezbaryerlər  və dezinfeksiya işlərinin təşkili

Təyinatı: İri buynuzlu heyvanlar
Ölkə: İsveçrə - Fransa
Məhsuldarlıq istiqaməti: Ətlik-Südlük
Lizinq müddəti: 36 ay
Aylıq ödəniş: 28 ₼


1
Qiymət
Təyinatı
Ölkə
Məhsuldarlıq istiqaməti
Yeni məhsullar Texniki xidmət Aksiya